Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Bandy do boisk treningowych i turniejowych


Opis projektu

Zadanie polega na:
- zakupie band modułowych do piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na wyposażenie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 200x50 oraz 100x50
- konfiguracja band jest dowolna (dla przykładu można z nich zbudować dwa boiska o wymiarach 8m x5m lub jedno boisko 16m x9)

Głównym założeniem projektu jest kompleksowa poprawa warunków treningowych poprzez zakup sprzętu treningowo-sportowego do realizacji zajęć sportowych najmłodszych adeptów piłki nożnej na obiektach OSiR Malbork.
Piłka nożna cieszy się w naszym mieście coraz większą popularnością co potwierdzają kolejne zgłoszenia do grup naborowych dzieci w wieku już nawet 5 - 6 lat. Tworzenie kolejnych grup naborowych rok do roku wymaga zapewnienia odpowiednich zasobów sprzętowych takich jak bramki, miniboiska do treningu i inne. Projekt ten wychodzi naprzeciw potrzebom rozwoju najpopularniejszej dyscypliny sportowej w Polsce jaką jest piłka nożna. Odpowiada on wprost oczekiwaniom mieszkańców Malborka, którzy co roku zasilają szeregi Malborskich Klubów o kolejnych małych piłkarzy.

Zakupiony sprzęt sportowy zostanie przeznaczony do szkolenia najmłodszych grup młodzieżowych w Malborku.
Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie aktywności i efektywności działań klubów i rozwój sportu u dzieci i młodzieży od grup przedszkolnych i szkolnych. Motywowanie poprzez stworzenie  odpowiednio atrakcyjnych warunków szkolenia będzie alternatywą do aktywnego spędzania czasu wolnego a tym samym służyć ma przeciwdziałaniu agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym wśród najmłodszych mieszkańców naszego Miasta.
Wzbogacona w ten sposób oferta szkolenia ma stworzyć jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych, co sprzyja m.in. wyłanianiu sportowych talentów oraz wyrównaniu szans dostępu do sportu.
Bandy będą mogły być wykorzystywane także poza terenem Ośrodka Sportu i Rekreacji np. do festynów miejskich itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Moduł prosty bandy do piłki nożnej – AZETX FOOTBALL50 Shark AL - łącznie 60 metrów21 300 zł
2Narożnik bandy do piłki nożnej 25 cm – AZETX FOOTBALL50 SHARK - 4 sztuki2 000 zł
3Bramki - 4 sztuki 160x1152 500 zł
4Łączniki do bramek - 8 sztuk3 200 zł
Łącznie: 29 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Oferta akceptowalna. Bandy do boisk treningowych i turniejowych pozwolą na ulepszenie i udoskonalenie procesów treningowych dla najmłodszych.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bandy do boisk treningowych i turniejowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego malbork.budzet-obywatelski.org jest Miasto Malbork z siedzibą Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork.

Miasto Malbork szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu malbork.budzetobywatelski.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
 1. W czasie korzystania z serwisu malbork.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego.
 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Miastem Malbork.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Miasto Malbork uniemożliwia skorzystanie serwisu.
 3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie malbork.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
  Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
  Cała procedura jest nadzorowane przez Miasto Malbork, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Miasta Malbork, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
 9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
 10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
  W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Strona internetowa malbork.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
 12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
 14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Miasta Malbork lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@um.malbork.pl lub kontakt telefoniczny pod nr +49 55 629 04 03. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.